Právnik alebo advokát?

Potrebujete radu právnika? Alebo sa radšej obrátite na advokáta?

 

Pre mnohých z nás sa tieto dva termíny zlievajú do jedného a voľne ich zamieňame – právnik aj advokát sú predsa tí, čo sa vyznajú v paragrafoch a neraz komplikovanom odbornom slovníku. Právnikom je teda každý, kto vyštudoval na Právnickej fakulte.

 


Advokátom je právnik, ktorý má niečo navyše : absolvoval prax a zložil advokátsku skúšku – to je licencia umožňujúca poskytovať právne služby, je členom Slovenskej advokátskej komory a je vedený v jej zozname, zložil sľub mlčanlivosti čo je spojené s diskrétnosťou, je poistený pre prípad škody, je bezúhonný a spoľahlivý.

 

Advokát, je jediný oprávnený sústavne a za odmenu, poskytovať právne služby v SR, ktoré spočívajú v zastupovaní ľudí v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, len advokát obhajuje v trestnom konaní, poskytuje právne rady, spisuje listiny o právnych úkonoch a vykonáva autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľností, spracúva právne rozbory, spravuje majetok klientov a poskytuje ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

 

Advokáti sa zodpovedajú za svoje konanie aj Slovenskej advokátskej komore – konkrétne revíznej a disciplinárna komisii, ktorá im za nečestné, nedôstojné a neetické chovanie ukladá sankcie.

 

Advokát poskytuje právne služby za odmenu, ktorá sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom, alebo ak sa nedohodnú, patrí advokátovi tarifná odmena určená podľa Vyhlášky MS SR. Ak je advokát ustanovený štátnym orgánom, odmenu mu vo všeobecnosti uhradí štát. Ale advokát môže poskytnúť právne služby aj za zníženú odmenu alebo bezplatne v odôvodnených prípadoch. Pre ľudí, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie odmeny advokáta, existuje poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi prostredníctvom Centra právnej pomoci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>